Home     CSR     Promotion     Career     Contact
www.MessengerThai.com   


Address:-
Head Office:-
Outsource.com Co.,Ltd.
149/7 Modern Home Tower
Nonsee Road
Chongnonsee, Yannawa
Bangkok 10120, Thailand
Tel. : 081-442-1899
Fax. : 02-681-1859

Line : Outsource     Facebook : Outsource

MessengerThai.com CSR- Activity 1

MessengerThai.com CSR- Activity 2

MessengerThai.com CSR-  Activity 3
MessengerThai.com CSR- Activity 4

MessengerThai.com CSR-  Activity 5
MessengerThai.com CSR-  Activity 6


CSR : กิจกรรมเพื่อสังคมปี เดือน กิจกรรม
2558-ปัจจุบัน   บริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส องค์การยูนิเซฟ
จำนวน 1 ทุน รวมเป็นเงิน 3,600 บาท

2555-ปัจจุบัน   บริจาคทุนการศึกษา EDF
ทุนการศึกษา"ใต้ฟ้าเดียวกัน" จำนวน 1 ทุน สำหรับเด็กนักเรียนกำพร้า
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเงิน 5,000 บาท

 2561

เมษายน

บริษัท เอาทซอซดอทคอม จำกัด ได้รวบรวมปฎิทินตั้งโต๊ะ จากผู้บริจาค พร้อมกันนี้ ได้สมทบเงินบริจาคอีก 2 พันบาท ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด ในพระราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญท่านร่วมอนุโมทนาบุญในกุศลจิตนี้ด้วยครับ เอาทซอซแบ่งปันน้ำใจ การให้ไม่สิ้นสุด
ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ http://wow.in.th/YW2O

 2561

มกราคม

พวกเรา เอาทซอซดอทคอม ร่วมกับลูกบ้านอาคาร
โมเดอร์โฮมทาวเวอร์ ได้รับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วสภาพดี
โดยนำไปบริจาคที่ "สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง" จังหวัด นนทบุรี
นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ http://wow.in.th/qCru

 2561

มกราคม

พวกเรา เอาทซอซดอทคอม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมกับ "องค์การยูนิเซฟ" ในการมอบความช่วยเหลืออุปการะเด็กในประเทศไทย และเรายังมีโครงการดีๆต่อไปเพื่อพัฒนาสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น
ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ http://wow.in.th/t6JU

 2560

ธันวาคม

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 บริษัท เอาทซอซดอทคอม จำกัด ได้ร่วมบริจาคน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในภาคใต้ โดยร่วมบริจาคผ่านศูนย์บรรเทาสาธารณภัย วัดพระราม9 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆที่ประสบภัยอยู่ครับ
ติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ http://wow.in.th/41X2

 2560

พฤศจิกายน

-บริจาคเสื้อผ้าพร้อมใช้เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าพร้อมเงินให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นจำนวน 2,000 บาท
-บริจาคยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง

 2560

มกราคม

บริจาคเสื้อผ้าพร้อมใช้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยผ่านทางโครงการดีๆ จาก เนชั่น กรุ๊ป “เนชั่น กรุ๊ป ร่วมซับน้ำตาชาวใต้” และโครงการดีๆจาก กองทัพเรือ “กองทัพเรือรวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้”

 2559

สิงหาคม-ธันวาคม

บริจาคสิ่งของให้3จังหวัดชายแดนใต้
อาหารแห้งและของใช้ประจำวันให้กับหน่วยปฏิบัติการ
ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้
ทุกเดือนๆละ 3 กล่อง ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 2559

 

ตุลาคม

บริจาคเครื่องแต่งกายสีดำ และแจกริ้บบิ้นฟรี - หน่วยงานทหารวิทยุ ทุ่งสีกัน
บริจาค เครื่องแต่งกายให้หน่วยงานทหารวิทยุ ทุ่งสีกัน

 

ตุลาคม

บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย
โครงการจิตอาสาในส่วนพนักงานโดยการ ไปบริจาคโลหิต เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคม

 

กันยายน

บริจาคสิ่งของให้โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา
ได้ร่วมบริจาคสิ่งของและเครื่องใช้ พร้อมบริจาคเงินบางส่วน

 2558

พฤษภาคม

ซื้อชุดฉุกเฉิน และชุดปฐมพยาบาล ผ่านองค์กรศุภนิมิตสากล
บริจาคเงินเพื่อซื้อชุดฉุกเฉิน และชุดปฐมพยาบาล
จำนวนเงิน 3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้ยากไร้ในประเทศเซาท์ซูดาน

 

พฤษภาคม

สมทบทุนเพื่อช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
องค์การยูนิเซฟ
สมทบทุนเพื่อช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

 

กุมภาพันธ์

บริจาคให้สมาคมคนพิการการเคลื่อนไหวสากล
ได้ร่วมบริจาคหนังสือ แผ่นซีดีพร้อมกล่องและปฏิทิน

 2556

พฤษภาคม

มอบสื่อการเรียนเด็กเล็กและอุปกรณ์เครื่องเขียน ให้เด็กชาวเขา
ได้มอบสื่อการเรียนเด็กเล็กและอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่ชาวเขาบนภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์

 

กุมภาพันธ์

ปฏิทินตั้งโต๊ะ จำนวน 629 ฉบับ
มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

 2555

พฤศจิกายน

มอบหนังสือให้แก่ทัณฑสถานหญิงมีนบุรี
หนังสือนิตยสารนิยาย งานฝีมือ จำนวน 1,086 ฉบับ


จำนวน 16 กิจกรรม [ หน้า : 1 ]

บริษัท จะไม่สามารถดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมดังข้างต้นได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน บริษัทด้วยดีเสมอไป และบริษัทและทีมงานจะพยายามรักษาโอกาสที่ดีนี้ต่อๆไป

บริษัทฯ จะยังคงมีโครงการ CSR ดีๆ อีกในวาระต่อไป เพื่อช่วยเหลือสังคม ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนทางบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

บริจาคสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

ร่วมบริจาคทุนการศึกษา "ใต้ฟ้าเดียวกัน" สำหรับเด็กนักเรียนกำพร้าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

MessengerThai.com CSR- Activity 1

MessengerThai.com CSR- Activity 2

MessengerThai.com CSR-  Activity 3

MessengerThai.com CSR- Activity 4

MessengerThai.com CSR- Activity 5

MessengerThai.com CSR- Activity 6

MessengerThai.com CSR- Activity 7

MessengerThai.com CSR-  Activity 8
 

| home | csr | promotion | career | contact |